سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
همزمان با هفته گردشگری و روز جهانی ناشنوایان صورت گرفت بازدید ناشنوایان با قطار گردشگری از بافت تاریخی تهران

همزمان با هفته گردشگری و روز جهانی ناشنوایان صورت گرفت بازدید ناشنوایان با قطار گردشگری از بافت تاریخی تهران

تور مسافرتی: همزمان با هفته گردشگری و روز جهانی ناشنوایان برخی از اعضای جامعه ناشنوایان از بافت تاریخی تهران دیدن کردند.

به گزارش تور مسافرتی به نقل از مهر، همزمانی هفته گردشگری با روز جهانی ناشنوایان موجب شد تا جامعه ناشنوایان به بافت تاریخی تهران رفته و حدود ۲۰۰ نفر از آنها با قطار گردشگری از کاخ گلستان، بازارچه تاریخی عودلاجان، تیمچه اکبریان و دارالفنون دیدن کنند.
این برنامه از ساعت ۱۱: ۰۰ در هفته گردشگری شروع می شود و قطار گردشگری از تقاطع خیابان صوراسرافیل مسافران را سوار کرده و با گذشتن از خیابان باب همایون به کاخ گلستان می رسد.

منبع: