سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
مونسان: اخبار خوبی از سایر الواح در راه می باشد

مونسان: اخبار خوبی از سایر الواح در راه می باشد

به گزارش تور مسافرتی وزیر میراث فرهنگی اظهار داشت: خبر خوبی درباره سایر الواح هخامنشی در راه می باشد که بزودی اعلام می شود.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از مهر، علی اصغر مونسان در مراسم رونمایی از ۱۱۰ لوح از مجموع ۱۷۸۳ لوح هخامنشی بازگشته به کشور در موزه ملی ایران، اظهار داشت: بازگشت این الواح اتفاق مبارکی بود، این الواح حدود ۸۴ سال پیش توسط دولت ایران به شکل امانی به دانشگاه شیکاگو برای مطالعات داده شد.
وی اضافه کرد: متن این الواح به خط میخی و زبان ایلامی است. که خوشبختانه با تلاش های زیاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بعد از ۸۴ سال به کشور سپرده شد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اشاره کرد: این الواح علاوه بر این که به لحاظ قدمت اهمیت دارد، نشان دهنده تمدن بیشتر از ۲۵۵۰ ساله کشورمان است که موضوعات راه ها، مبادلات مالی پرداخته و حتی میزان کارکرد کارگران در آن ثبت شده است. این مساله نشان داده است ۲۵۵۰ سال پیش در کشور ما برده داری نبوده و حقوق تمامی کارگران ثبت و بموقع پرداخت می شده است، حتی ناظران در آن زمان میزان کارکرد این قشر را تأیید می کردند، البته این رعایت حقوق کارگران حالا نیز انجام می شود.
مونسان اظهار نمود: موضوعات اجتماعی بر روی این الواح ثبت و ضبط شده است. این ۱۷۸۳ لوح به سبب آنکه تمدن بزرگ کشورمان را نشان داده است اهمیت بسیاری دارد.
وی افزود: خوشبختانه در دولت دوازدهم و طی دو سال قبل سطح تحرکات و فعالیت های بین المللی خوبی در معاونت میراث فرهنگی افزایش پیداکرده است بطوریکه نمایشگاه های مشترکی در سراسر دنیا از آثار ایرانی برگزار کردیم تا تمدن و ظرفیت های فرهنگی کشورمان را به تمام مردم دنیا نشان دهیم. همین طور به شکل متقابل موزه های مهم دنیا در ایران، آثار مشترکی به معرض نمایش گذاشته اند.
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیان کرد: تبادلات فرهنگی طی دو سال قبل افزایش یافته است، سال قبل موفق شدیم جلوی حراج سردیس هخامنشی را در یک حراج بگیریم و آنرا به کشور بازگردانیم.
مونسان درانتها اظهار داشت: خبر خوبی درباره سایر الواح هخامنشی در راه می باشد که بزودی اعلام می شود.

منبع: