سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
تخریب قصر ملک به دنبال بارش های پاییزی و غفلت میراث فرهنگی و بنیاد مستضعفان

تخریب قصر ملک به دنبال بارش های پاییزی و غفلت میراث فرهنگی و بنیاد مستضعفان

به گزارش تور مسافرتی عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران از ضرورت خرید قصر ملک توسط شهرداری اطلاع داد.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا، حجت نظری بامداد امروز با بیان این که حاج حسین ملک یکی از بزرگترین واقفان آستانه قدس رضوی است که موقوفات زیادی دارد و یک مجموعه فاخر تحت عنوان موزه ملک هم در تهران دارد اظهار داشت: مرحوم ملک در تهران سه یادگار دارد که یکی از آنها خانه باغ گلابدره است که کنار بوستان نفس قرار دارد و هنوز سالم و استوار است اما با آن که از اختیار خاندان ملک خارج شده اما در لیست آثار ملی کشور ثبت نشده است. دیگری خانه بازار بین الحرمین است که روزگاری خانه مرحوم ملک بوده و حالا کتابخانه ملک در همین محل برقرار است که در لیست آثار ملی هم ثبت شده است و یادگار سوم خانه باغ ملک در شهر ری است که به قصرملک شهرت گرفته که در دی ماه سال ۴۸ این قصر به اداره آموزش و پرورش وقت اهدا می شود تا در آن چند باغ دبستان و دبیرستان راه اندازی شود.
وی با بیان این که این بنا پس از انقلاب توسط بنیاد مستضعفان مصادره و در سال ۸۲ در لیست آثار ملی کشور ثبت می شود اظهار داشت: با این وجود این بنا وضعیت نامناسبی دارد و احتمال تخریب بیشتر این بنای فاخر در بارش های پاییزی وجود دارد و بنابراین ضروری می باشد تا شهرداری در تعامل با بنیاد مستضعفان و وزارت میراث فرهنگی این بنای واجد ارزش را تملک کرده و بعنوان یک فضای عمومی در اختیار مردم قرار دهد.