سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
۵ پیشنهاد معاونت صنایع دستی در کمیسیون تخصصی شورای عالی تصویب گردید

۵ پیشنهاد معاونت صنایع دستی در کمیسیون تخصصی شورای عالی تصویب گردید

تور مسافرتی: پنج پیشنهاد معاونت صنایع دستی برای طرح در شورای عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پنجمین نشست کمیسیون تخصصی این شورا به تصویب رسید.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، پنجمین کمیسیون تخصصی شورای عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با حضور پویا محمودیان معاون صنایع دستی، رضا معصومی راد رئیس دبیرخانه شورای عالی میراث فرهنگی و نمایندگانی از وزارت کشور، امور خارجه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مسکن و شهرسازی و آموزش و پرورش اجرا شد.
در این کمیسیون پنج پیشنهاد معاونت صنایع دستی شامل اختصاص ردیف اعتبار مستقل برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به منظور پوشش بیمه ای شاغلان جدید صنایع دستی، تأمین زیرساخت ها و امکانات لازم برای ایجاد پایگاه های شهرها و روستاهای ملی و جهانی صنایع دستی، اصلاح کد تعرفه عوارض صدور پروانه ساختمانی از تجاری به فرهنگی و عوارض کسب و پیشه، همکاری وزارت کشور در تأمین زمین و زیرساخت های مورد نیاز به شکل قطعی به ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای ایجاد بازارهای دائمی صنایع دستی و صدور مجوز تجارت الکترونیک در حوزه صنایع دستی از طرف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای طرح در شورای عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پنجمین کمیسیون تخصصی این شورا با رأی تمامی اعضای کمیسیون تصویب گردید.
در این نشست پویا محمودیان معاون صنایع دستی اضافه کرد: «با توجه به این پراکندگی ها، مشکل فروش صنایع دستی و مبادی عرضه وجود دارد. مرکز فروش صنایع دستی به شکل تخصصی تنها در خیابان ویلا تهران و میدان نقش جهان اصفهان وجود دارد. باید بتوانیم با تمام ظرفیت، بسترهای لازم برای فروش صنایع دستی کشورمان را فراهم نماییم.»
او اشاره کرد: «به استناد بند پ و تبصره ۱ ماده ۳ قانون پشتیبانی از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی، مجلس شورای اسلامی در بیست وششم دی ۱۳۹۶ و ابلاغیه شماره ۱۵۳۱۷۵ در دوم اسفند ۱۳۹۶ رئیس جمهوری در خصوص واگذاری اختیار صدور مجوز فروشگاه های انحصاری هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران به سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وقت، از آنجائیکه در متن قانون نوع فروشگاه شامل (حقیقی یا مجازی) به شکل عام ذکر شده است بنا بر این مطابق قانون و به منظور اعمال نظارت های تخصصی و سامان دهی مناسب، بحث اعطای مجوز فعالیت فروشگاه های الکترونیک صنایع دستی نیز برمبنای تبصره یا الحاقیه به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی واگذار شود.»
معاون صنایع دستی اضافه کرد: «تلاش می نماییم تا سایت های تجارت الکترونیک داخل کشور به سایت های تجارت الکترونیک خارجی متصل شود، اگر قرار باشد مجوز سایت تجارت الکترونیک توسط دستگاه دیگری به جز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعطا شود، دوگانگی و موازی کاری ایجاد می شود.»
محمودیان اظهار نمود: «یکی از پیشنهادهای معاونت صنایع دستی ایجاد پایگاه ها در شهرها و روستاهای ملی و جهانی صنایع دستی است با عنایت به اینکه در اجرای بند ب ماده ۹۸ قانون برنامه ششم توسعه و مصوبه ۲۳ خرداد ۹۶ شورای عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سوژه برنامه ریزی برای توسعه شهرهای جهانی صنایع دستی، دولت باید با هدف ارتقای وضعیت اقتصادی و معیشتی ذی نفعان و فعالان صنایع دستی و هنرهای سنتی، نسبت به ایجاد و تجهیز پایگاه ها در شهرها و روستاهای ملی و جهانی صنایع دستی کشور اقدام نماید.»

منبع: