سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
بررسی مناسبات تاریخی ایران و لهستان بین دو جنگ جهانی

بررسی مناسبات تاریخی ایران و لهستان بین دو جنگ جهانی

به گزارش تور مسافرتی دبیر دبیرخانه دائمی همایش ها و همکاریهای علمی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران خبر داد: همایش بین المللی «ایران و لهستان بین دو جنگ جهانی» به بررسی مناسبات فرهنگی، اجتماعی و تاریخی دو کشور ایران و لهستان در بازه زمانی دو جنگ جهانی اول و دوم می پردازد.
علی شهیدی در گفت و گو با ایسنا، با بیان خبر برگزاری همایش بین المللی «ایران و لهستان بین دو جنگ جهانی»، در ایام ۱۱ و ۱۲ اسفند امسال، اظهار نمود: فراخوان این همایش با پنج محور اعلام شده که پژوهشگران و علاقه مندان جهت شرکت در آن می توانند تا ۱۰ بهمن چکیده مقالات خودرا به دبیرخانه همایش ارسال نمایند. این همایش دوروزه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار می گردد.
بگفته این استاد ایران شناسی دانشگاه تهران، محورهای مشخص شده برای این همایش بین المللی «تاریخ روابط دیپلماتیک و کنسولی ایران و لهستان»، «نظم نوین جهانی بعد از جنگ و تاثیر آن بر سیاست های خارجی ایران و لهستان»، «تاثیر فروپاشی روسیه تزاری و عثمانی بر روابط ایران و لهستان»، «مناسبات ایران و لهستان: فرهنگ، دیپلماسی و اقتصاد»، «بینش ایرانیان و لهستانی ها از مفهوم جنگ جهانی در عرصه پژوهش، میراث مکتوب، هنر و رسانه»، «توسعه اجتماعی و سیاستگذاری های داخلی در ایران و لهستان: سنجش شباهت ها و تفاوت ها» و «ساختارهای اجتماعی و زیستی ایرانیان و لهستانی ها» هستند.
شهیدی اشاره کرد: «دبیرخانه دائمی همایش ها و همکاریهای علمی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران» این همایش بین المللی را با مشارکت سفارت لهستان در تهران و موسسه فرهنگی نگارستان اندیشه برگزار می نماید.

منبع: