سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
مونسان درباره حذف معافیت مالیاتی به معاون اول رئیس جمهور نامه داد

مونسان درباره حذف معافیت مالیاتی به معاون اول رئیس جمهور نامه داد

تور مسافرتی: ​​​​​​​معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی از نامه مونسان به معاون اول رئیس جمهور و وزیر اقتصاد و دارایی درباره حذف ماده ۱۴۲ قانون مالیات های مستقیم آگاهی داد.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از مهر، پویا محمودیان، معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، با اشاره به دغدغه بعضی از هنرمندان درباره حذف ماده ۱۴۲ قانون مالیات های مستقیم در پیش نویس لایحه اصلاحی بعضی از قوانین و مقررات مالیاتی تدوین شده در دفتر پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور، اظهار داشت: هنرمندان حوزه صنایع دستی در این خصوص دغدغه و نگرانی نداشته باشند، چونکه سوژه جلوگیری از حذف این ماده، در حال پیگیری است.
وی اظهار داشت: وزیر میراث فرهنگی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری و نیز به وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به ارزش های والای فرهنگی، هنری و سایر خاصیت های مادی و معنوی صنایع دستی و هنرهای سنتی، خواهان جلوگیری از حذف ماده مذکور (۱۴۲) شده است.
معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ادامه با بیان این که تعداد بسیار زیادی از فعالان حوزه صنایع دستی را بانوان می سازند، افزود: بانوان بخش زیادی از جامعه هنرمندان صنایع دستی را می سازند که در این میان تعداد زیادی از آنان بانوان سرپرست خانوار هستند، به طور قطع باقی ماندن این ماده و جلوگیری از حذف آن می تواند موجب حمایت هرچه بیشتر از فعالان صنایع دستی خصوصا بانوان سرپرست خانوار فعال در این عرصه باشد.
محمودیان تصریح کرد: یکی از نکات مهمی که باید به آن اشاره نمود این است که در ارتباط با اصحاب فرهنگ و هنر نیز این مسئله در پیش نویس لایحه بودجه ۹۹ ذکر شده بود که بعدا حذف شد، اما درباره هنرمندان صنایع دستی این مساله در پیش نویس لایحه بودجه سال ۹۹ اصلا نیامده بود. ماده ۱۴۲ قانون مالیات های مستقیم در پیش نویس لایحه اصلاح بعضی از قوانین و مقررات مالیاتی تدوین شده در دفتر پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور حذف شده که بطور جدی به دنبال باقی ماندن این ماده و جلوگیری از حذف آن هستیم.

منبع: