سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
بیانیه موزه ملی ملک در واکنش به تهدید نهادهای فرهنگی ایران: تاریخ بی خردی، از این حکایت های طنزگونه اما تلخ، بسیار دارد

بیانیه موزه ملی ملک در واکنش به تهدید نهادهای فرهنگی ایران: تاریخ بی خردی، از این حکایت های طنزگونه اما تلخ، بسیار دارد

به گزارش تور مسافرتی موزه ملی ملک در اطلاعیه ای در واکنش به تهدید نهادهای فرهنگی ایران نوشت: تاریخِ بی خردی، از این حکایت های طنزگونه اما تلخ، بسیار دارد.

به گزارش تور مسافرتی به نقل از مهر، کتابخانه و موزه ملی ملک که اولین موزه وقفی و خصوصی و یکی از شش کتابخانه بزرگ ایران به شمار می آید، در بیانیه خود چنین آورده است «آثار تاریخی و نسخه های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک، همچون دیگر گنجینه های تاریخی- فرهنگی ایران و جهان، از پسِ هزاره ها و سده های تاریخ پرآشوب جهان باستان تا روزگار پرتنش معاصر، یورش ها، غارت ها و کتاب سوزی های سهمگین و بزرگ تاریخ، همچون هجوم صحراگردان آسیای مرکزی، هجوم مغول و تاتار را از سر گذرانده اما جان در سایه سار امن فرهنگ به سلامت برده، گذار تمدن بشری از بدویت به مدنیت را ضمان بخشیده اند.
امروز اما کسانی در قامت دولت مرد و نماینده یک کشور و ملت برمی آیند که با نادیدن قوانین و معاهده های جهانی همچون قانون مربوط به قرارداد حمایت اموال فرهنگی هنگام جنگ یونسکو مصوب ۱۴ می ۱۹۵۴ میلادی در لاهه، پروتکل ۱ کنوانسیون ژنو مصوب ۱۲ آگوست ۱۹۴۹ میلادی و معاهده گردنگیر آور سال ۱۹۷۲ میلادی در ممنوعیت هر اقدم عامدانه که ممکنست بطور مستقیم یا غیر مستقیم به میراث فرهنگی و منابع طبیعی، کشوری دیگر لطمه برساند، آشکار مردمان یک سرزمین را به نابودی نهادها و مکان های فرهنگی تهدید می کنند.
کتابخانه و موزه ملی ملک با محکومیت تهدید ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا در حمله به مکان و نهادهای فرهنگی ایران، از همه نهادهای فرهنگی جهان خصوصاً موزه ها و کتابخانه های بزرگ می خواهد با واکنش های زیبنده ی چنین کنش های نابخردانه، به آنان که می پندارند در مقابل فرهنگ و تمدن می توان با گلوله و موشک رویاروی شد، یادآور شوند فرهنگ “چشمه زاینده و دولت پاینده” است و این چشمه و دولت اگر با یورش و تخریب سیه رویان نابودی پذیر بود، غارت گران نام دار تاریخ تمدن بشری، بسیار قبل تر از امروزیان، فاتحان این آوردگاه نابخردی نام می گرفتند.
تاریخ تمدن انسانی، سراسر عبرت و پند است و این پندها گاه رنگی از طنز اما طنزی تلخ به خود می گیرند؛ روز گذشته در جهان سنتی کسی چون حاج حسین آقا ملک برآمد که با بهره گیری از دارایی شخصی و خانوادگی، گنجینه ای بی همتا از آثار تاریخ ایران و جهان گرد آورد و آنرا وقف کرد تا آنگونه که در وقف نامه اش یادآور شده است همه افراد “بدون رعایت ملیت حق استفاده داشته باشند” و امروز کسانی در این جهان مدرن برمی آیند که تهدید به نابودی نهادها و مکان های فرهنگی را بر فراز بیرق نابخردی فریاد می زدند؛ و تاریخِ بی خردی، از این حکایت های طنزگونه اما تلخ، بسیار دارد».

منبع: