سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
یادداشت دیگران؛ تصویر کابوسناک نظام سرمایه داری و خویشاوند داعش

یادداشت دیگران؛ تصویر کابوسناک نظام سرمایه داری و خویشاوند داعش

به گزارش تور مسافرتی به دنبال تهدید میراث فرهنگی ایران توسط رئیس جمهور آمریکا، حکمت الله ملاصالحی، در یادداشتی از شباهت های ترامپ و نیروهای آدم کش داعش گفت.

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ: بعد از تهدید دونالد ترامپ به هدف قرار دادن مراکز و میراث فرهنگی ایران، واکنش های گوناگونی توسط شخصیت های فرهنگی ایران و جهان صورت گرفت. حکمت الله ملاصالحی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، طی یادداشتی با عنوان «تهدیدهای نابخردانه ژنرال ترامپ» به نکوهش این تهدید پرداخت.
ملاصالحی صاحب کتاب هایی چون «درآمدی بر معرفت شناسی باستان شناسی»، «باستان شناسی دین: با فانوس نظر در جست وجوی آئین های گمشده» و «باستان شناسی در صافی جستارهای فلسفی» و از نظریه پردازان دو حوزه «فلسفه باستان شناسی» و «باستان شناسی دین در ایران» است که در یادداشت خود ترامپ را خویشاوند داعش خوانده و به عرضه تصویری از نظام سرمایه داری جهانی پرداخته است.
مشروح متن این یادداشت در ادامه می آید:
«در کشوری که اینک بیشتر از سه سال است «ژنرال» ترامپ بر کاخ و کرسی ریاست جمهوری اش تکیه زده است و ملتی تاریخی را تهدید به حمله و تخریب مراکز فرهنگی و ابنیه و مآثر تاریخی اش می کند؛ ایرانشناسی به نام هم برخاسته است که مجذوب و مسحور غنای مدنی و معنوی و پیوستگی و دیرینگی و دیرپایی تاریخ و فرهنگ و تمدن ایرانی بود و دوست می داشت در ایران بخاک سپرده شود تا هر چه بیشتر و بیشتر و عیان تر و نمایان تر احترام و ارادتش را به سرزمین ریشه های تاریخ، فرهنگ، جامعه و جهان بشری ما بیان کند و قدر بداندش و پاس بداردش.
چه بسا اگر ریچارد فرای فقید امروز در بین ما بود رئیس دولتش را به سبب توهین ها و تهدیدهای پی به پی نابخردانه اش ضد ملتی تاریخی نکوهش و ملامت می کرد. انتظار می رود متفکران و هنرمندان آزاده و وجدان های عدالتخواه ایالات متحده خاموش ننشینند و نگذارند بیشتر از این آبروی کشورشان را رئیس دولت بی خرد و شرورشان بریزد.
ترامپ تصویر نازیبا و کابوسناک زوال سیاسی نظام فاسد سرمایه داری است که اینک سیاره ما را تهدید به نابودی می کند. تهدیدی که دیگر مرز نمی شناسد. نظام سیاسی که چنان مست و خمارباده قدرت است که به هیچ یک از ارزش های پذیرفته شده جهانی تعهد نمی ورزد و یله و بی مهار و افسارگسیخته منابع طبیعی کشورها را غارت می کند و مواریث فرهنگی ملت را به تاراج می دهد. مگر داعشیان آدمخوار عصرحجر در عراق و سوریه مراکز فرهنگی و مآثر تاریخی و محوطه های باستانی و موزه ها و مساجد و معابد را ویران و نابود و غارت نمی کردند و پاسداران مواریث فرهنگی و ماثر تاریخی را سر نمی بریدند! میان آن تخریب ها و تاراج ها و این توهین ها و تهدیدهای نابخردانه مشابهت ها بسیار است. هرجا هسته و پوسته ارزش ها و ریشه های معنوی سست تر و شکننده تر امکان و مجال خروج نیروهای اهریمنی از زیرلایه های ارض تاریخ مهیاتر و میدان جولان فراخ تر.
و این یکی از میان خویشاوندی و مشابهت جدی میان داعشیان آدمخوار عصر حجر و آدمخوارهای دنیای مدرن است. اتفاقاً فیلم های هالیوودی نظام فاسد سرمایه داری دنیای مدرن چهره نازیبا و کریه و اهریمنی و کابوسناک چنین نظام و چنین دنیائیست. تصادفی نیست که می بینیم هر جا آنان و اینان گام می نهند سرزمین سوخته ای را از خود به جای می نهند و ترک می کنند. ویتنام، عراق، سوریه، افغانستان تصویری نازیبا و واقعیت تلخ و غم انگیز از سرزمین های سوخته ایست که آنان و اینان از خود به جای نهاده اند.
یک جهان در سوگ و ترور و شهادت سرداران دلاور ایران عراق گریست و همچنان میگرید و نام و یادشان را پاس می دارد و پاس خواهد داشت. آقای ژنرال ترامپ! شما اگر بمیرید یک جهان مرگ شما را دست خواهد افشاند و پای خواهد کوفت. حتی در کشوری که اینک رئیس دولتش هستی! چنین است تفاوت سرزمین ریشه ها و شما که در هیچ سرزمینی ریشه ندارید. مهاجر هستید و مهاجم، نژادپرست و نخوت پرست. ایران سرزمین ریشه هاست. تهدید به صدمه رساندن و تخریب مآثر تاریخی و مواریث و مراکز فرهنگی ایران تهدید و توهین و صدمه رساندن و تخریب به تاریخ، فرهنگ جامعه و جهان بشریست.
ایران صرفاً یک جغرافیا و سرزمین طبیعی نیست. یک جهان تاریخ است؛ بدون ایران بمعنی الاخص و سرزمین های غرب آسیا چه بسا جامعه و جهان بشری ما در قبل از تاریخ درنگ می کرد و قبل از تاریخی می ماند. ایران یکی از مهم ترین و کهن ترین کانون های تحولات عظیم شهرنشینی در میانه هزاره سوم قبل از میلاد بوده است و در میانه هزاره نخست قبل از میلاد ایرانی ها بنیاد اولین دولت – ملت را در مقیاسی جهانی پی افکندند. ایران نبوی را این سرزمین ریشه ها و حماسه ها و اسطوره های کهن و غنی بشری را بیشتر از این تهدید نکنید که درخت گشن تاریخ و فرهنگ و مدنیت و معنویت ایرانی ها به بادها و باروت های شما نمی لرزد و بر زمین نمی افتد.»