سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
کارشناسان میراث در حال بررسی گنبد مسجد شیخ لطف الله بعلاوه ویدئو

کارشناسان میراث در حال بررسی گنبد مسجد شیخ لطف الله بعلاوه ویدئو

تور مسافرتی: به دنبال بارش برف در اصفهان و وقوع اتفاقی تعجب برانگیز در ترکِ مرمت شده ی گنبد مسجد شیخ لطف الله که از برف در امان مانده بود، برف روی قسمتی از گنبد مسجد شیخ لطف الله میدان نقش جهان، برخلاف بخش های دیگر، به سرعت آب شد و وضعیت دوگانه ای برای این گنبد به وجود آورد.
بنا بر این امروز کارشناسان میراث فرهنگی از ساعاتی پیش روی سقف مسجد شیخ لطف الله رفته و در حال بررسی چرایی این اتفاق در گنبد هستند. از طرف دیگر بحث هایی درباره مواد مصرف شده در طرح مرمت و چرایی این اتفاق به وجود آمده است.
همچنین با بازگشت خبرنگار ایسنا به کسبه اطراف مسجد شیخ لطف الله در میدان نقش جهان اصفهان، آنها نیز از اتفاق روز گذشته (سه شنبه ۲۴ دی) در تعجب بودند.
عکس ها چهارشنبه ۲۵ دی توسط علی رضا بهرامی ثبت شده اند

منبع: