سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
کمیته بین المللی موزه های دانشگاهی اعلام کرد؛ دو موزه جدید ایران در فهرست جهانی موزه های دانشگاهی

کمیته بین المللی موزه های دانشگاهی اعلام کرد؛ دو موزه جدید ایران در فهرست جهانی موزه های دانشگاهی

به گزارش تور مسافرتی عضو کمیته بین المللی موزه های دانشگاهی خبر داد: دو موزه روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران و موزه اسناد مرکزی دانشگاه تهران در وب سایت بین المللی موزه های دانشگاهی دنیا به ثبت رسیدند.
فاطمه احمدی در گفتگو با ایسنا اظهار نمود: کمیته بین المللی موزه های دانشگاهی، با ثبت دو موزه ی «روان پزشکی» دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران بعنوان پنجمین موزه روان پزشکی دنیا و موزه «اسناد مرکزی دانشگاه تهران» بعنوان اولین موزه ای در دانشگاه های ایران است که بر محوریت جمع آوری و نمایش اسناد با ارزش تاریخی دانشگاه» تاسیس شده، در وب سایت کمیته ی بین المللی موزه های دانشگاه موافقت کرده اند.
احمدی سه شرط پیوستن و ثبت شدن نامِ موزه های دانشگاهی در این سایت را «داشتن مجوز موزه از جانب اداره کل موزه ها»، «داشتن سناریو و طرح محتوایی»، «بودن ماهیت فیزیکی موزه و چارت اداری موزه در دل دانشگاه» می داند و ادامه می دهد: موزه هایی که قصد پیوستن به این سایت را دارند، نخست باید مجوز موزه ای بودن خویش را از اداره کل موزه ها بگیرند، همینطور برای بخشِ موزه هایی که زیر نظر میراث فرهنگی نیستند، هم کارشناسی از اداره کل این موزه ها را بررسی می کنند تا در صورتیکه به حد استاندار رسیده باشند و با تغییر مدیریت ها کارکرد آنها تغییر نکند، در این سایت ثبت شوند.
موزه اسناد مرکزی دانشگاه تهران