سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
ممنوعیت خروج از کشور برای فرد بدهکار

ممنوعیت خروج از کشور برای فرد بدهکار

تور مسافرتی: در این مطلب علاوه بر تشریح مفاد قانونی ممنوع الخروجی به مصادیق آن شامل ممنوع الخروج شدن زوج، بدهکاران مالیاتی و غیره اشاره می کنیم.

ممنوع الخروج نمودن یک حربه کاملا قانونی برای جلوگیری از فرار مجرم به خارج از کشور در محکومیت های کیفری و یا محکوم علیه در محکومیت های مالی است.

قانونگذار شرایط و تشریفات بسیار خاص و سختگیرانه ای را جهت صدور قرار ممنوع الخروجی اعمال نکرده است. در این مقاله علاوه بر تشریح مفاد قانونی ممنوع الخروجی در خصوص محکومیت های مالی به مصادیق آن شامل ممنوع الخروج شدن زوج به علت محکومیت به پرداخت مهریه، بدهکاران بانکی، صادر کننده چک بلا محل، بدهکاران مالیاتی و بدهکاران عادی اشاره می کنیم.

ممنوع الخروج شدن به چه معناست؟

معنای حقوقی و فنی این واژه از معنای لفظی و لغوی آن دور نیست. با این حال ممنوع الخروج شدن در قوانین ایران به معنای ممنوعیت خروج از کشور و مرزهای جغرافیایی ایران بوده و برخی ممنوعیت های اعمال شده از جانب نیروی انتظامی، همچون ممنوعیت کوتاه مدت خروج از محدوده ی شهری را شامل نمی گردد.

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ممنوع الخروج نمودن محکوم علیه

ماده ۲۳ قانون اجرای محکومیت های مالی بیان میدارد:

  • مرجع اجراکننده رای باید به تقاضای محکوم له، قرار ممنوع الخروج نمودن محکوم علیه را صادر نماید. این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم علیهیا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود  باقی است.

این درخواست توسط وکیل کیفری ممکن است به صورت کتبی و یا شفاهی انجام گیرد.آنچه که ضرورت دارد تقاضای صدور دستور ممنوع الخروجی محکوم علیه از مرجع رسیدگی کننده به دعوی اصلی است.

 لازم به ذکر است که دستور ممنوع الخروج نمودن بدهکار یک دستور مطلق نبوده و ممکن است تحت شرایط خاصی مشمول ارفاق از جانب قاضی واقع گردد. دقت نمایید که این ارفاق نباید یا حقوق محکوم له تقابل داشته باشد و دادگاه در صورتی که قرار لغو موقت ممنوع الخروج بودن بدهکار را صادر نماید باید از قرار کفالت معتبر و قانونی وی مطمئن گردد.

ممنوع الخروج نمودن زوج به علت عدم پرداخت مهریه

قانونگذار دو مرجع را برای رسیدگی به درخواست و مطالبه مهریه توسط وکیل مهریه مقرر نموده است. دادگاه های حقوقی و اداره ثبت محل وقوع عقد نکاح. میزان مهریه در یک سند لازم الاجرا به نام قباله ازدواج تنظیم شده است و بنابراین زوجه می تواند برای تسریع در رسیدگی به پرونده، آن را در دفترخانه ثبت نکاح نیز درخواست دهد و همچنین جهت جلوگیری از فرار زوج، از طریق واحد اجرای این دو مرجع، زوج را ممنوع الخروج نماید.

زوج در صورتی که درخواست اعسار نموده باشد و پیش پرداخت مهریه را نیز تقبل نموده باشد و به صورت منظم مبادرت به پرداخت اقساط مهریه نماید، می تواند درخواست رفع ممنوع الخروجی را از واحد اجرای مرجع مربوطه داشته باشد.

با این حال در صورتی که مطالبه مهریه توسط وکیل خانواده از اداره ثبت انجام شده باشد، وی موظف به پرداخت پنج درصد از مبلغ کل مهریه به این واحد نیز می باشد که در برخی از موارد یک رقم بسیار زیاد بوده و می تواند مانع رفع ممنوع الخروجی وی گردد.

ممنوع الخروج نمودن صادر کننده چک بلامحل

پس از ممنوع الخروج نمودن همسر به علت عدم پرداخت مهریه، درخواست صدور قرار ممنوع الخروج کردن صادر کننده چک بلا محل بیشترین پرونده های مربوطه در مراجع قانونی را به خود اختصاص داده است. در این خصوص نیز باید گفت با توجه به اعتبار رسمی و اجرایی چک صادر شده، طلبکار می تواند مطالبه وجه چک را در دادگاه های حقوقی و یا اداره اجرای ثبت دنبال نماید و از طریق همین مراجع نیز درخواست صدور قرار ممنوع الخروجی بدهکار را بدهد.

قوانین مربوط به اعسار و پرداخت پنج درصد حکم دولتی در اداره ثبت اسناد که در مطالبه مهریه بیان نمودیم، در این خصوص نیز حکم فرماست.

ممنوع الخروج کردن بدهکاران بانکی

ممنوع الخروج کردن این افراد توسط بانک مرکزی صورت می گیرد. بدهکاران بانکی در صورتی که ارزش ریالی بدهی آن ها از سه میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و پنج میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی بیشتر باشد مشمول ممنوعیت خروج از کشور واقع می گردند.

ممنوع الخروج کردن بدهکاران مالیاتی

تنها یک بدهی مالیاتی ۱۰ میلیون تومانی کافی است تا یک شهروند ایرانی ممنوع الخروج شود. با این حال همچون دیگر موارد، امکان یک بار خروج از کشور با قرار وثیقه و کفالت معتبر فراهم شده است.

ممنوع الخروج نمودن بدهکاران عادی

 طلبکاران در خصوص بدهکاران عادی کمتر مبادرت به درخواست قرار ممنوع الخروج شدن می نمایند. با این حال از روح قوانین مربوط به محکومیت های مالی پیداست که در این زمینه می توان بدون توجه به محدوده بدهی مقرر، چنین درخواستی را مطالبه و اجرایی نمود.

نحوه درخواست ممنوع الخروج نمودن بدهکار

طلبکار برای این امر باید از طریق واحد اجرای دادگاه حقوقی و اداره ثبت رسیدگی کننده به پرونده اصلی اقدام نماید. همانگونه که پیشتر بیان نمودیم، این درخواست می تواند به صورت کتبی و یا شفاهی انجام گیرد. واحد مربوطه در رابطه با این امر، درخواست عدم صدور گذرنامه و یا عدم پذیرش گذرنامه صادر شده بدهکار و یا همان محکوم علیه را به واحد گذرنامه داده و وی را ملزم به رعایت مفاد ابلاغیه می نماید.

مشاوره حقوقی رایگان توسط وکیل پایه یک دادگستری

وکیل امید شاه مرادی وکیل غرب تهران به منظور افزایش اطلاعات حقوقی شما عزیزان و ارائه خدمات حقوقی گسترده و رایگان ، مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین را راه اندازی نموده تا با استفاده از از طریق هزینه اخذ مشاوره حقوقی و پیگییری پرونده را به  حداقل برساند برای اخذ مشاوره حقوقی رایگان با شماره ۰۹۱۲۳۹۳۹۷۵۹ تماس بگیرید .