سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
با این گزارش سیزده به در به سنت پترزبورگ بروید

با این گزارش سیزده به در به سنت پترزبورگ بروید

به گزارش تور مسافرتی سنت پترزبورگ دومین شهر بزرگ روسیه – بعد از مسکو – در شمال غربی این کشور، مجاور خلیج فنلاند قرار دارد. این شهر تا زمان انقلاب کبیر، حدود دویست سال پایتخت روسیه بود. مدتی پتروگراد و بعد از واژگونی فرمانروایی تزارها هم لنینگراد نام داشت که با فروپاشی شوروی به نام پیشینش بازخوانده شد. این شهر علاوه بر وقوع انقلاب ۱۹۱۷ روسیه، پایگاه دفاع سرسختانه ارتش سرخ در مقابل آلمان نازی در جنگ جهانی دوم بود که علاوه بر این پیشینه، به مرکز فرهنگی روسیه هم شهرت دارد. با این گزارش سیزده به در کرونایی را به صورت مجازی به سنت پترزبورگ بروبد.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا، شبکه ی قطار شهری روسیه در سال ۱۹۳۵، یعنی بیشتر از ۸۰ سال پیش کلید خورد. در آن زمان، استالین، دیکتاتور معروف اتحاد جماهیر شوروی، تصمیم گرفت که این پروژه را از یک سو، به نماد قدرت و توسعه در جامعه ی کمونیستی بلوک شرق تبدیل کند، ازسوی دیگر، بعد از آخر کار، آنرا به نماد قدرشناسی در قبال انسان هایی تبدیل کند که به پای حزب کمونیسم، تا پای جان از هیچ کوشش و ایثاری دریغ نمی کنند. به همین دلیل، هنوز در نقطه هایی از ایستگاه های خاص، نمادها و تصویرهای مربوط به بانیان و عاملان اجرای این پروژه ی بزرگ و دشوار در آن زمان، به چشم می خورد.
ایستگاه مترو و تراموا در سنت پترزبورگ