سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
هت تریک تخریب برای عمارت جنانی همدان جواب داد

هت تریک تخریب برای عمارت جنانی همدان جواب داد

به گزارش تور مسافرتی عمارت «جنانی»، مسافرخانه «آبادان» یا تبعیدگاه «آیت الله مدنی» فرقی ندارد. داستان، بنایی تاریخی با بیشتر از ۸۰ سال عمر است که آنرا نمونه ی خاصی از معماری قاجار و پهلوی می دانند. اولین ساختمان سه طبقه همدان که برای افتتاح اش رضا پهلوی هم تا به این شهر می رود و حالا یکی دو سال است که مالک برای تخریب اش دست به هر کاری می زند. در این مدت پس از تخریب بخشی از طبقه سوم عمارت و ناودان ها و شیروانی سقف و حذف دیوارهای حائل، شب گذشته (جمعه ۱۵ فروردین) بخشی از دیوارِ این بنای تاریخی فرو ریخت به خدی که به چند ساختمان اطراف هم صدمه هایی وارد کرده است.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا، عمارت جنانی را در سال ۱۳۰۵ و در دوره آغاز صدارت پهلوی اول در خیابان شورین (شهدا) همدان ساختند. بنایی تاریخی که تا دهه ۴۰ شمسی بلندترین ساختمان شناخته می شد اما در طول دو سال گذشته، با راهکارهای مختلفی که مالک پیش گرفته برای سومین بار بخشی از این بنای تاریخی و بزرگ تخریب شده است.
حتی احتمالِ بروز تخریبی گسترده تر به حدی بود که شهردار همدان دیماه سال قبل در نامه ای به میراث فرهنگی، تخطی مالک از انجام عملیات مرمت را گوشزد می کند «عملیات رفع خطر و استقامت بخشی ملک فوق با کارشکنی مالک که مبادرت به تعویض قفل های ورودی کرده و از ورود پیمانکار برای ادامه کار جلوگیری کرده متوقف شده است.»
در بخش دیگری از همین نامه، شهردار به مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان اخطار می دهد که «با توجه به تخریب عامدانه دیوارهای باربر توسط مالک و ممانعت او از رفع خطر، ریزش ساختمان با عنایت به بارندگی قریب الوقوع اجتناب ناپذیر است»
تخریب دیوار اصلی عمارت جنانی جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

منبع: