سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
آژانس های زیارتی هم مشمول حمایت دولت می شوند

آژانس های زیارتی هم مشمول حمایت دولت می شوند

به گزارش تور مسافرتی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان حج و زیارت اظهار داشت: دفاتر خدمات زیارتی مشمول طرح حمایت دولت از کسب و کارهای اقتصادی صدمه دیده از کرونا شدند.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از روابط عمومی سازمان حج و زیارت، قربان میرزایی اظهار نمود: دفاتر خدمات زیارتی جزء گروهی از فعالیتهای اقتصادی هستند که به علت انتشار کرونا صدمه دیده اند، ازاین رو از معاونت اقتصادی رئیس جمهور درخواست شد تا دفاتر زیاتی در شمول مشاغل صدمه دیده قرار گرفته و از بسته های حمایتی دولت بهره مند شوند.
میرزایی اضافه کرد: هیات وزیران بنا به پیشنهاد معاونت اقتصادی ربیس جمهور، بخش ها و رسته های کسب و کارهای اقتصادی گرفتار بیشترین صدمه در اثر شیوع بیماری کرونا را تعیین کرد که دفاتر زیارتی هم در زمره این گروه قرار دارند. بر اساس این مصوبه دفاتر خدماتی زیارتی از بسته های حمایتی دولت برخوردار می شوند.
فعالیت آژانس های زیارتی که متمرکز بر حوزه عتبات عالیات عراق و سوریه است، با شیوع کرونا، متوقف گردید. هرچند ثبت نام سفر حج تمتع همچنان از راه این دفاتر زیارتی درحال انجام است.