سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
معاون گردشگری خبر داد؛ رویکرد آموزش گردشگری در سال جدید تغییر می کند

معاون گردشگری خبر داد؛ رویکرد آموزش گردشگری در سال جدید تغییر می کند

به گزارش تور مسافرتی ولی تیموری اظهار داشت: تغییر رویکرد حوزه آموزش گردشگری در وزارت میراث فرهنگی، برمبنای نیازسنجی به روز و بازنگری کیفیت در نحوه برگزاری دوره ها در دستور کار سال جاری قرار دارد.

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ: ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی در نشستی که اخیرا با اعضای انجمن حرفه ای مؤسسات آموزش گردشگری که در محل معاونت گردشگری برگزار شده گفته است:
یکی از اصلی ترین نیازهای حوزه آموزش صنعت گردشگری کشور، تغییر رویکرد و حرکت آن به سمت بازنگری و تعریف دوره های تخصصی به شمار می آید که این امر منطبق با نیاز صنعت گردشگری کشور، پایش و نیازسنجی انجام خواهد گرفت تا برمبنای آن ضمن پوست اندازی و گذر از تکرار در برگزاری دوره های آموزشی بدون در نظر گرفتن عرضه و تقاضا با انعطافی بیشتر پاسخ مناسبی به آموزش در بخش های متنوع صنعت خصوصاً حوزه های در رابطه با کسب و کارهای جدید، نیروی انسانی و ارتقای کیفیت آموزش ها داشته باشیم.
تعریف عناوین و محتوای دوره های آموزشی جدید با در نظر گرفتن شرایط خاص سال جاری در برنامه معاونت گردشگری قرار گرفته است. ایجاد تغییرات در محتوای آموزشی رشته های گردشگری با همکاری وزارت علوم که قبل از این شروع شده بود؛ با تمرکز بیشتر پیش خواهد رفت تا با به روزرسانی و مهارت محوری، دو بعد نظریه و عملی همزمان منطبق با نیاز صنعت گردشگری کشور محقق شود.
تشریح وضعیت آموزش در شرایط جدید به وجود آمده بواسطه انتشار ویروس کرونا در کشور یکی دیگر از محورهای سخنان تیموری بود که در آن اظهار داشت:
آموزش مجازی گردشگری نه فقط یک انتخاب، بلکه یک لزوم به شمار می آید؛ بدین جهت ناگزیر هستیم خودرا با شرایط به روز نماییم و ضمن گردآوری محتوای متناسب و تعریف سازوکارهای مناسب، بخش های غیر مهارتی دوره های آموزشی گردشگری را وارد فضای مجازی نماییم.
این اقدام منطبق با فناوری های روز و هماهنگ با فضای آموزش های مجازی وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم پیش خواهد رفت و علاوه بر امکان رابطه بیشتر با اساتید آموزش های مجازی یا e-learning ارتباطات بین المللی بیشتری را نیز فراهم می آورد. کارهای آموزشی وزارت گردشگری به هیچ عنوان حتی در شرایط خاص امروز متوقف نخواهد شد و مطابق برنامه ریزی و تقویم آموزشی موجود، دوره های آموزشی گردشگری فعلاً در بستر فضای مجازی و به تدریج با گذر از بحران کرونا به شکل حضور فیزیکی استمرار خواهد یافت.
طبق برگزاری نشست ها و کوشش های گوناگون صورت گرفته وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دولت، مؤسسات آموزشی نیز جزو ۱۰ رسته شغلی متضرر شده قرار گرفته است و مشمول دریافت تسهیلات مورد نظر خواهند شد.
اعضای انجمن مؤسسات آموزشی گردشگری در نظر داشته باشند که گرچه نظارت بر ساختار و نحوه برگزاری دوره ها از وظایف دفتر مطالعات و آموزش گردشگری معاونت گردشگری به شمار می آید اما همکاری انجمن و حضور همه جانبه در دستیابی به نتایج دلخواه تأثیرگذار خواهد بود و سبب می شود تا نظارت و نظرسنجی های مورد نظر در تحقق راهبردهای این حوزه مؤثر واقع شود.
برنامه های معاونت گردشگری امسال در سه بخش اصلی جای می گیرد که شامل عبور از بحران کرونا، اقدامات پساکرونا و نیز پیشبرد پروژه های کلان از قبل تعریف شده همانند برنامه ملی گردشگری، نظام جامع آموزش، حساب های اقماری و غیره است و تغییر در رویکرد حوزه آموزش گردشگری نیز یکی از مهم ترین ارکان برنامه ریزی های صورت گرفته خواهد بود.
بهره مندی بیشتر از ظرفیت های انجمن مؤسسات آموزش گردشگری نیز با تداوم در برگزاری جلسات منظم و پیشبرد برنامه های مشترک در دستور کار قرار دارد. با توجه به این که ارتقای دانش منابع انسانی از دغدغه های این حوزه به شمار می آید؛ بدین جهت تعریف طرح های مشترک با محوریت آگاهی بخشی و فرهنگ سازی و همکاری گروهی بخش هایی همچون بازاریابی و تبلیغات گردشگری و صدا و سیما می تواند گامی ماندگار در این عرصه به شمار آید.
از اعضای انجمن می خواهم با تشکیل کمیته های تخصصی در ساختار موجود، موضوعات مختلف همچون بازنگری کیفیت آموزش، بررسی محتوای دوره های نظارت و نیز ارزیابی دقیق عملکرد مؤسسات آموزشی را در دستور کار قرار دهند. همین طور خواهان حضور مستمر و ورود جدی به ابعاد مختلف در تغییر رویکرد این حوزه در سال جدید هستم.

منبع: