سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
در جلسه شورای ثبت آثار تاریخی؛ پیش نویس آیین نامه اجرایی تشخیص نفایس بررسی گردید

در جلسه شورای ثبت آثار تاریخی؛ پیش نویس آیین نامه اجرایی تشخیص نفایس بررسی گردید

به گزارش تور مسافرتی پیش نویس آیین نامه اجرایی تشخیص نفایس بررسی گردید تا در ایام آینده به تصویب شورایعالی میراث فرهنگی و گردشگری کشور هم برسد.

به گزارش تور مسافرتی به نقل از مهر، جلسه شورای ملی ثبت آثار تاریخی جهت بررسی پیش نویس آیین نامه اجرایی تشخیص نفایس در سالن فجر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار گردید.
در این نشست مصطفی پورعلی مدیرکل دفتر ثبت آثار اظهار داشت: در این نشست که به علت رعایت الزامات بهداشتی، بعضی از اعضای شورای ملی ثبت آثار به شکل مجازی در آن حضور داشتند، به مبحث آیین نامه اجرایی نفایس پرداخته شد. برپایه اصل ۸۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آثار تاریخی فرهنگی منقول و غیر منقول دولتی کشور که در زمره نفایس ملی قلمداد می شود، قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتیکه از نفایس منحصر به فرد نباشد.
وی اضافه کرد: باتوجه به اهمیت این مورد و دستور معاون میراث فرهنگی کشور، مطالعات به منظور تدوین آیین نامه اجرایی تشخیص نفایس توسط اداره کل ثبت آثار انجام و با حضور اعضای شورای ملی ثبت آثار بررسی گردید.
مدیرکل دفتر ثبت آثار افزود: این آیین نامه باید به تصویب شورایعالی میراث فرهنگی و گردشگری کشور هم برسد.
در آخر جلسه ضمن جمع بندی اولیه نظرات اعضای شورای ملی ثبت آثار، مقرر شد تا اداره کل حفظ و احیای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این مورد را پیگیری کند.