سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
مجوز سفر صادر شده؟

مجوز سفر صادر شده؟

به گزارش تور مسافرتی دو هفته از رفع محدودیت تردد بین استانی می گذرد، آمار مرکز مدیریت راه های کشور افزایش تردد در جاده ها را نشان می دهد، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم طرح «سفر منفرد و هوشمند» را به ستاد ملی مدیریت کرونا پیشنهاد کرده است؛ آیا باردیگر سفرها برقرار خواهد شد؟
به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا، تاکید ستاد ملی مدیریت کرونا همچنان بر این است که از سفرهای غیر ضروری پرهیز شود، در وبسایت مدیریت راه های کشور کشور هم این پیام دیده می شود، در خیلی از استان ها هنوز هتل ها و مراکز تفریحی و موزه ها باز نشده اند، خیلی از خانه های بومی و اجاره ای هنوز بیم دارند از شهری دیگر مسافر بپذیرند، با این وجود آمارهای مرکز مدیریت راه های کشور نشان داده است دقیقا یک روز بعد از آخر محدودیت تردد بین استانی، میزان ترددهای جاده ای ۶ درصد بیشتر شد، این عدد در طول یک هفته تا ۲۰ درصد افزایش را نشان می داد.
این ترافیک سنگین خودرو ها، واکنش برخی از استان ها را برانگیخت، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان اظهار داشت: «تصمیم دولت برای رفع محدودیت تردد بین استانی، به معنای آن نیست که هموطنان می توانند سفرهای خویش را به شهرهای مختلف از سر بگیرند». استان های دیگری همچون مازندران بودند که اعلام نمودند هنوز امکان پذیرش مسافر را ندارند. اما تصاویری که برخی در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته اند، گویای این است که عده ای هشدارها را نادیده گرفته و دل به طبیعت زده اند و یا به سمت خانه دوم خود در شهری دیگر، خویشاوندان و آشنایان گسیل شده اند، درحالی که از غربالگری به شیوه تعطیلات نوروز در بعضی عوارضی ها و ورودی شهرها، خبری نیست.
طرحی که کمیته «گردشگری و فضاهای ورزشی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا» با عنوان «سفر منفرد و هوشمند» به ستاد ملی مدیریت کرونا هم پیشنهاد کرده این شائبه را به وجود آورده که گویی با برداشته شدن محدودیت تردد بین استانی، جواز سفرهای عمومی هم صادر گردیده است.
این کمیته زیر نظر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار دارد که متولی سفر است و در ایام نخست سرایت ویروس کرونا به ایران، در مقابل بسته شدن مراکز اقامتی و توریستی مقاومت نشان می داد، با این وجود ولی تیموری ـ معاون گردشگری این وزارتخانه و دبیر آن کمیته ـ توضیح داده که این الگو با عنایت به شرایط جامعه و با هدف پاسخگویی به نیاز مردم طراحی شده است.
توضیحات معاون گردشگری نشان داده است انگیزه اصلی این طرح، پشتیبانی از کسب و کارهای گردشگری می باشد که شیوع کرونا، خسارت مالی سنگینی را به آنها تحمیل کرده است. جمشید حمزه زاده ـ دبیر تشکل های ملی گردشگری در نشستی با رئیس جمهور اظهار داشته بود: صنعت توریسم ایران فقط در دو ماه اسفند و فروردین، ۵۳۰۰ میلیارد تومان خسارت دیده است.
تیموری در توجیه این الگوی پیشنهادی گفته است: مغفول ماندن آثار و تبعات اقتصادی کرونا در شرایط خاص کشور، صدمات و لطمات به مراتب بیشتری از تبعات بهداشتی می تواند به دنبال داشته باشد و به هر حال فردی که برای گذران امور شخصی یا شغلی ناگزیر به سفر است، باید خدمات استاندارد و تحت نظارتی را دریافت کند.
وی در پاسخ به پرسش ایسنا در خصوص این که پیشنهاد این الگو به ستاد ملی کرونا به منزله برداشتن محدودیت های سفر است؟ اظهار داشت: ما در عین حالی که رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی را لازم می دانیم، می خواهیم فعالیتهای گردشگری باردیگر از سر گرفته شود. شاید زود باشد که سفرهای تفریحی، سیاحتی و زیارتی باردیگر برقرار شود، قصد ما هم از عرضه الگوی «سفر منفرد و هوشمند» در همان حدی است که ستاد ملی مدیریت کرونا تعیین و تایید کرده است؛ سفرهای کاری و ضروری که در قالب ضوابط ستاد و پروتکل های بهداشتی صورت گیرد.
معاون گردشگری در تعریف «سفر منفرد و هوشمند» این جمله را بیان نمود: انجام سفر با رعایت همه پروتکل های، تدابیر و موازین بهداشتی.
تیموری در پاسخ به این پرسش که چگونه این سفرها را می توان مدیریت کرد در شرایطی که هنوز پروتکل پذیرش میهمان و مسافر در تاسیسات گردشگری بروز رسانی نشده و بعضی از این بخش ها همچنان ناتوان از اجرای پروتکل های قبلی ستاد کرونا هستند؟ اظهار نمود: معاونت گردشگری با مشورت فعالان گردشگری درحال تنظیم پروتکل های بازگشایی برای تاسیسات گردشگری و سایت های تاریخی و موزه ها است. درحال حاضر هم تاکیدمان فقط بر سفرهای ضروری و کاری است، نوعی از سفر که اجتناب ناپذیر است.
وی ادامه داد: در همین راستان طرح سفر منفرد و هوشمند به ستاد ملی مدیریت پیشنهاد شد که منتظر تایید این ستاد هستیم. ما این الگو را به سازمان جهانی جهانگردی هم پیشنهاد کردیم که از آن استقبال کردند، این طرح می تواند پیشنهاد ابتکاری ایران باشد.
تیموری اظهار داشت: معتقدیم اگر همکاران و فعالان گردشگری، حرفه ای وارد کار شوند با همراهی یکدیگر می توانند سفرهای هوشمند را با رعایت همه پروتکل ها و موازین بهداشتی باردیگر برقرار کرد.