سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
استان گیلان، مقصد زمین گردشگری کشور انتخاب گردید

استان گیلان، مقصد زمین گردشگری کشور انتخاب گردید

به گزارش تور مسافرتی محققان سازمان زمین شناسی در مطالعات اخیر خود در زمینه پتانسیل یابی ژئوپارک، استان گیلان را به علت وجود زمینه های مستعد برای زمین گردشگری انتخاب کردند که مطالعه در زمینه تکمیل زیر ساخت های این طرح ۸۰ درصد پیشرفت داشته است.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا، پتانسیل یابی ژئوپارک بعنوان یکی از شاخصهای اختصاصی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، است و هر ساله یک استان از این منظر مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای مواد ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، هر ساله توسط سازمان اداری و استخدامی کشور در چارچوب شاخصهای عمومی و اختصاصی انجام می شود.
مستندات شاخص اختصاصی پتانسیل یابی ژئوپارک در انتهای سال در سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد(تسما) بارگذاری و توسط سازمان اداری و استخدامی کشور مورد پایش و ارزیابی قرار می گیرد. سال ۱۴۰۰ استان مورد مطالعه از حیث پدیده های زمین گردشگری و پتانسیل یابی ژئوپارک، استان گیلان انتخاب شده است.
دکتر نازنین بدری، مسئول بخش پژوهش سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و ناظر فنی پروژه پتانسیل یابی ژئوپارک در استان گیلان اظهار نمود: این طرح شامل مطالعات کتابخانه ای و گردآوری داده ‎های اولیه، انجام بازدیدهای صحرایی و مطالعات زمین شناسی، پالایش و طبقه بندی داده ها، تهیه گزارش مستندسازی سایت ها و ارزیابی استاندارد پیش ژئوسایت ها، تهیه نقشه پراکندگی پتانسیل ها و تدوین گزارش است.
وی با بیان اینکه استان گیلان به ‏عنوان یکی از استانهای گردشگرپذیر و مستعد از نقطه نظر گردشگری طبیعی است، تصریح کرد: یکی از جنبه های گردشگری طبیعت محور که در این استان تابحال مورد توجه کامل قرارنگرفته، بحث زمین گردشگری (ژئوتوریسم) با تکیه بر بهره برداری پایدار و حفاظت از میراث زمین شناختی است.
ناظر فنی پروژه پتانسیل یابی ژئوپارک در استان گیلان میراث زمین شناختی را شامل پدیده های پرارزش و کم نظیر زمین شناختی دانست که ارزش علمی، آموزشی و یا زیبایی شناختی در حد ملی یا بین المللی دارند و تصریح کرد: بررسی و شناخت میراث زمین شناختی استان گیلان و معرفی علمی و صحیح آنها بستری مناسب برای توسعه فعالیتهای گردشگری وابسته به زمین شناسی (ژئوتوریسم-زمین گردشگری) فراهم می آورد و به بخش های دولتی و خصوصی این امکان را می دهد که در راه بهره برداری صحیح از این پتانسیل ها، سرمایه گذاری کنند.
مسئول بخش پژوهش سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ضمن اشاره به اینکه بعد از شناسایی و ارزیابی ژئوسایت ها و در نظر گرفتن ملاحظات مختلف و پارامترهای مختلف همچون خصوصیت های طبیعی و زمین شناختی و همینطور مناسبات اداری، سازمانی و حاکمیتی محدوده ژئوپارک تعیین می شود؛ اظهار داشت: بحث های در ارتباط با بهره برداری، حفاظت و مدیریت منطقه از دیگر ملاحظاتی است که در این حوزه باید در نظر گرفت.
مهندس مرتضی شیخ، مدیرکل مرکز پژوهش های کاربردی استان البرز و همکار این پروژه با بیان اینکه گیلان با عنایت به شرایط جغرافیایی، یکی از استانهای گردشگر پذیر کشور است، اظهار داشت: ظرفیت سازی در بخش زمین گردشگری می تواند بستر جدیدی را در مورد توسعه اقتصادی این استان ایجاد نماید.
به قول وی با عنایت به شرایط زمین شناسی و اقلیمی استان گیلان، میتوان مازاد بر ظرفیت های موجود مسیرهای زمین گردشگری را در برگیرنده سایت های دارای ارزش علمی و آموزشی جهت بازدیدهای میدانی تعریف کرد که به استانهای مجاور ختم می شوند.
وی افزود: بعنوان مثال مسیر زمین گردشگری تالش-مریان-خلخال یکی از این گزینه هاست که از استان گیلان آغاز و به استان اردبیل (دریاچه نئور) می رسد که این مسیر علاوه بر چشم اندازهای زیبای طبیعی شامل پدیده های زمین شناسی جذاب در گروههای متنوع سنگ شناسی، رسوب شناسی کواترنری، زمین ریخت شناسی است.
به نقل از روابط عمومی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مطالعاتی زمین گردشگری گیلان جهت پتانسیل یابی ژئوپارک تابحال ۸۰ درصد پیشرفت داشته است.

منبع: