سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
کرمانشاه شهر خلاق غذا شد

کرمانشاه شهر خلاق غذا شد

به گزارش تور مسافرتی سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه با بیان این که یونسکو کرمانشاه را بعنوان شهر خلاق غذا معرفی کرده است، از برنامه این اداره کل برای ثبت ملی ۱۰۰ غذای کرمانشاهی اطلاع داد.

به گزارش تور مسافرتی به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه، جبار گوهری بیان نمود: با بیان یونسکو فهرست شهرهای خلاق سال ۲۰۲۱ معرفی و کرمانشاه تنها نماینده ایران بعنوان شهر خلاق غذا معرفی شده است.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه ضمن تقدیر از پیگیری های شهرداری کرمانشاه در این حوزه، اضافه کرد: از سال قبل اتفاقات مهمی در شهر کرمانشاه برای ثبت شدن این اتفاق به نام کرمانشاه رخ داده است که امروز شاهد به ثمر نشستن آن هستیم.
او خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته ۳۷ شهر در جهان در فهرست شهرهای خلاق معرفی شده اند که کرمانشاه به نمایندگی از ایران به این فهرست اضافه شده است.
گوهری اظهار داشت: برای معرفی شهر و استان کرمانشاه بعنوان برند غذایی کشور برنامه ثبت بیشتر از ۱۰۰ غذای محلی کرمانشاهی در دستور کار قرار گرفته است.
او افزود: در چند ماه گذشته با شکل گیری تیم های مختلف پژوهشی و گروههای مستند ساز برای تهیه پرونده ثبتی غذاهای محلی استان کرمانشاه در حال انجام می باشد.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه، اظهار داشت: کار تکمیل این پرونده ها برای ثبت در لیست میراث ناملموس کشور رو به اتمام است و در یک ماه آینده شاهد رخداد بسیار بزرگی برای شهر و استان کرمانشاه خواهیم بود.
او با اشاره به اینکه گردشگری غذا یکی از شاخه های مهم گردشگری در دنیا است، اظهار داشت: استان کرمانشاه با قدمت تاریخی بسیار کهن به لحاظ آداب و رسوم و تهیه غذاهای محلی از تنوع بی نظیری برخوردار می باشد.
گوهری در انتها تصریح کرد: با معرفی کرمانشاه بعنوان شهر خلاق غذا و به سرانجام رسیدن این تعداد پرونده ثبتی کرمانشاه بعنوان قطب گردشگری غذا در کشور مطرح می شود.
پیش از این ۳۷ شهر در جهان بعنوان شهرهای خلاق خوراک معرفی شده بودند که یازده مورد آنها در آسیا و پنج مورد آن در خاورمیانه قرار داشتند.