سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
مرزهای فیجی به روی مسافران خارجی باز شد

مرزهای فیجی به روی مسافران خارجی باز شد

به گزارش تور مسافرتی مرزهای «فیجی» برای اولین بار در حدود دو سال گذشته به روی مسافران خارجی گشوده شد.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا و به نقل از سی ان ان، روز چهارشنبه در جهت احیای صنعت توریسم «فیجی»، مرزهای این کشور بعد از حدود دو سال به روی مسافران خارجی باز شد.
مقام های «فیجی» برای پیشگیری از شیوع کرونا مرزهای این کشور را از مارس ۲۰۲۰ به روی تمام مسافران خارجی بسته بودند.
ولی اکنون که حدود ۹۰ درصد جمعیت بزرگسال این کشور ضد ویروس کرونا واکسینه شده اند، «فیجی» گردشگران برخی کشورهای مشخص را می پذیرد.
توریستهایی که وارد «فیجی» می شوند باید سه شب را در یک یک مکان معین سپری کنند و آزمایش کرونا انجام دهند.
هرچند مرزهای این کشور فعلاً به روی گردشگران کشورهای محدودی باز شده است اما ازسرگیری فعالیت حوزه گرشگری می تواند زندگی خیلی از افراد این کشور را رونق ببخشد.
گردشگری ۴۰ درصد از اقتصاد «فیجی» را در برگرفته است و با بسته شدن مرزهای این کشور حدود ۱۰ درصد از مردم شغل های شان را از دست دادند.

منبع: