سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
کمیسیون های تخصصی مجلس زیر ذره بین، تمرکز مجلس بر توسعه گردشگری در سطح روستاها و شهرها

کمیسیون های تخصصی مجلس زیر ذره بین، تمرکز مجلس بر توسعه گردشگری در سطح روستاها و شهرها

تور مسافرتی: به گزارش تور مسافرتی، دبیر فراکسیون گردشگری مجلس اظهار داشت: تمرکز ما در فراکسیون روی بخش خصوصی و سرمایه گذاری در بوم گردی و توسعه این صنعت در سطح روستاها و شهر های کشور است.

محمدصالح جوکار دبیر فراکسیون گردشگری مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، صنعت توریسم در ایران را نوپا دانست و اضافه کرد: گردشگری صنعتی هست که سرعت فراگیر آن در دنیا زیاد شده است و هر کشوری تلاش کرده از آن استفاده نماید یک کشور دنبال منافع اقتصادی یا منافع فرهنگی آن است و کشور دیگر دنبال منافع سیاسی از گردشگری می باشد.
وی اظهار داشت: از تمام جوانب میتوان از گردشگری بعنوان یک فرصت استفاده نمود. چون در حوزه اقتصاد ارزآوری دارد و انتقال دهنده پیام فرهنگی است. این صنعت می تواند باعث شناخت فرهنگ و تمدن ایران و انتقال آن به کشورهای دیگر باشد. بنابراین در برنامه هفتم توسعه نمایندگان مجلس به آن توجه ویژه ای کردند و بعضی از احکام مهم را تصویب کرده و در برنامه هفتم به بخش توریسم اهمیت دادند.
جوکار افزود: فراکسیون گردشگری مجلس هم با نظراتی که تشکل های گردشگری دارند از همچون راهنمایان، هتلداران و آژانس داران، موضوعات مختلفی را دنبال کرده و کوشیده از ظرفیت این تشکل ها استفاده نماید و احکام خوبی برای برنامه هفتم عرضه نماید.
این نماینده مجلس اظهار داشت: بعضی از این تشکل ها سوابق خوبی دارند و میتوان از تجربیات آنها در حوزه برنامه ریزی و قانونگذاری بهره برد تاکنون چندین جلسه هم اندیشی با تشکل ها برگزار کرده ایم و برخی از این نشست ها هم تخصصی بوده اند بعنوان مثال بحث راهنمایان گردشگری و مطالبات آنها را در مجلس دنبال کردیم و مصوباتی هم در بودجه دیده شد. تمرکز ما روی بخش خصوصی و سرمایه گذاری در بوم گردی و توسعه این صنعت در سطح روستاها و شهر های کشور است به نحوی که بیشترین دستاورد را در حوزه این صنعت لحاظ کردیم.
وی اضافه کرد: تشکل هایی که وجود دارند در داخل مجلس هم و در چارچوب فراکسیون نقش مؤثری در حوزه قانونگذاری یا اجرای قانون ایفا می کنند. فراکسیون گردشگری هم به کمک آنها می آید تا بحث ها را به صورت تخصصی پیش ببرند.