سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
فاطمی: ۲۰ سالن نمایشگاه بین المللی در اختیار گردشگری قرار گرفت

فاطمی: ۲۰ سالن نمایشگاه بین المللی در اختیار گردشگری قرار گرفت

به گزارش تور مسافرتی، مدیرکل گردشگری داخلی اظهار داشت: ۲۰ سالن از سالن های محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران در اختیار نمایشگاه گردشگری قرار گرفته است.
مصطفی فاطمی مدیرکل گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره ی برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران که مقرر است از ۲۳ تا ۲۶ بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی برگزار شود، بیان کرد: نمایشگاه گردشگری امسال از نظر وسعت بزرگ ترین نمایشگاهی است که در عرصه گردشگری برگزار کردیم چون امسال ۲۰ سالن در اختیار صنعت گردشگری قرار گرفته است. وی با اعلان اینکه ۸ سالن به بخش خصوصی متعلق می باشد، اظهار داشت: رییس سازمان جهانی گردشگری در این نمایشگاه حضور پیدا می کند همین طور کشورهای خارجی نیز از شرکت در این نمایشگاه استقبال کردند. فاطمی افزود: تصمیم گرفته شده که غرفه فروش غذا و خوراک نداشته باشیم. زمانی بود که تعداد غرفه های فروش غذا و خوراک زیاد شد و به تبع آن هم نقدها به آن زیاد بود. در دوران کرونا حتی یک غرفه به فروش غذا می پرداخت که بستیم. ولی باز هم حذف غرفه های فروش غذا با انتقاداتی هم راه است. بدین سبب درحال حاضر این بخش را نداریم البته رستوران ها و بوم گردی هایی هستند که در عرصه خوراک محصول دارند و در این نمایشگاه حضور پیدا می کنند ولی آنها هم فروش ندارند. یکی از سالن های نمایشگاه امسال مختص به موضوع گردشگری سلامت است. همین طور فضای جداگانه ای برای گروههای موسیقی در نظر گرفته ایم که امیدواریم استقبال خوبی از آن شود.

منبع: