سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
کاوش در یک تپه باستانی با مشارکت دانشگاه های کپنهاگ و برلین

کاوش در یک تپه باستانی با مشارکت دانشگاه های کپنهاگ و برلین

تور مسافرتی: کاوش در تپه خیبر استان کرمانشاه با مشارکت دانشگاه های کپنهاگ و برلین و با همکاری اداره کل میراث فرهنگی کرمانشاه و دانشگاه رازی از ابتدای شهریورماه شروع شده است.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه، سیف الله رنجبر مسئول اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان روانسر اظهار داشت: «این کاوش نخستین کاوش باستانی در شهرستان روانسر است و از اهمیت ویژه و بالایی برخودار است و دستاوردها و نتایج آن هم برای شهرستان و هم تاریخ ایران از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.» او خاطرنشان کرد: «تپه خیبر مربوط به دوران قبل از تایخ باستان است و این اثر در تیرماه سال ۱۳۴۸ بعنوان یکی از آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.» مسئول اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان روانسر افزود: «شهرستان روانسر ۵۷ تپه تاریخی دارد که این تپه منابع مهمی برای تحقیقات و مطالعات هستند.» سرپرست جستجوهای دیرینه شناسی مشترک بین المللی تپه خیبر هم اظهار داشت: «این محوطه تاریخی آثار و بقایای مهمی را از هزاره پنجم پیش از میلاد تا دوره اشکانی یعنی حدود دو هزار سال پیش در خودش جای داده است.» سجاد علی بیگی اضافه کرد: «در این کاوش ها می خواهیم در مورد هزاره اول و هزاره دوم پیش از میلاد تحقیق نماییم و بر مبنای برخی یافته ها، به نظر می آید در هزاره اول و دوم پیش از میلاد اینجا قلعه بسیار مستحکم و مهمی بوده است.» او افزود: «سوال تحقیق ما این است که چه کسی در اینجا زندگی کرده و چه تهدیدی بر ضد آن وجود داشته که دور تا دور قلعه را با خندق و دیوار حفاظت کرده اند؟» عضو هیئت علمی گروه دیرینه شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه اظهار نمود: «کاوش های به دست آمده بقایایی از دوره اشکانی را برای ما آشکار کرده و در این کاوش ها سفال ها و آجرهای مربوط به دوره اشکانی به دست آمده است.» علی بیگی افزود: «امیدواریم با ادامه کاوش ها و در لایه های پایین تر به زمان های قدیمی تر و بخصوص هزاره اول و دوم پیش از میلاد برسیم.» نیکول بریش دانشیار دانشگاه کپنهاگ دانمارک هم اظهار داشت: «محوطه خیبر بسیار استراتژیک و در حاشیه بزرگ راه خراسان قرار گرفته و اینجا کنترل راه را از دوره آشور نو بر عهده داشت هاست.» نیکول بریش اضافه کرد: «یافته های سایت بسیار مهم می باشد و امیدواریم با ادامه کاوش ها بتوانیم متن هایی با خطوط میخی پیدا نماییم که بتواند در مورده جایگاه و زمان محوطه کمک شایانی کند.» دانشیار دانشگاه کپنهاگ دانمارک هم اظهار داشت: «محوطه خیبر بسیار استراتژیک و در حاشیه بزرگ راه خراسان قرار گرفته و اینجا کنترل راه را از دوره آشور نو بر عهده داشت هاست.» نیکول بریش اضافه کرد: «یافته های سایت بسیار مهم می باشد و امیدواریم با ادامه کاوش ها بتوانیم متن هایی با خطوط میخی پیدا نماییم که بتواند در مورده جایگاه و زمان محوطه کمک شایانی کند.»