سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
ارزشمندترین آثار کلیسای نوتردام چه بودند؟

ارزشمندترین آثار کلیسای نوتردام چه بودند؟

به گزارش تور مسافرتی کلیسای بزرگ و تاریخی نوتردام پاریس در حالی طعمه حریقی گسترده در چند ساعت گذشته شد که محل نگهداری مجموعه ای پرارزش از آثار تاریخی و هنری بوده که طی قرن ها گردآوری شده است.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا، آتشی که دو سوم از سقف کلیسای نوتردام پاریس را تخریب کرد، چیزی فراتر از صدمه به یک ساختمان تاریخی بود و مجموعه ای گسترده از آثار تاریخی نگهداری شده در ساختمان بنا را با تهدید جدی رو به رو کرده است. جالب اینجاست که کلیسای نوتردام در یک طرح مرمت ۲۰ ساله قرار داشت که حالا با این حجم از خسارت بنیادین روبرو شده است. جالب تر این که اظهارات اولیه می گوید، وقوع آتش سوزی، ناشی از عملیات همین طرح مرمت بوده است.
تاج مسیح (ع)