سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
رییس پژوهشکده مردم شناسی خبر داد: اختتام طرح تاریخ شفاهی موزه مردم شناسی

رییس پژوهشکده مردم شناسی خبر داد: اختتام طرح تاریخ شفاهی موزه مردم شناسی

تور مسافرتی: طرح تاریخ شفاهی موزه مردم شناسی که باتوجه به اولویت های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و نیازهای کاربردی کشور در توجه به فرهنگ بومی و اصیل مردم تهیه شد به انتها رسید.

به گزارش تور مسافرتی به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، علیرضا حسن زاده رئیس پژوهشکده مردم شناسی با بیان این خبر اظهار داشت: طرح یاد شده با تلاش مینو سلیمی و مریم پهلوان شریف از اعضای پژوهشکده مردم شناسی به انتها رسیده و آماده انتشار است.
او اضافه کرد: این طرح مجموعه گفت و گوهایی را با اندیشمندان و صاحب نظران مختلف در مورد تاریخ موزه مردم شناسی در ایران، استراتژی طراحی آن، جایگاه و اهمیت موزه مردم شناسی ملی و مادر دربردارد.
حسن زاده اشاره کرد: این طرح باتوجه به اولویت های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و نیازهای کاربردی کشور در توجه به فرهنگ بومی و اصیل مردم تعریف شده است.
حسن زاده ابراز امیدواری کرد: این اثر مهم باتوجه به فقدان منبع در حوزه موزه های مردم شناسی در کشور، از طرف پژوهشگاه با همکاری مراکز مرتبط منتشر شود.
مینو سلیمی پژوهشگر و مردم شناس نیز در این زمینه اظهار داشت: پژوهش حاضر حاصل گفت و گو با اندیشمندان و افرادی است که یکی از اصلی ترین درگیریهای روزمره زندگیشان موزه است.
او اضافه کرد: صاحب نظران این سلسله از گفت و گوها همه بر وجود و پایه گذاری موزه مردم شناسی بعنوان یک وظیفه ملی تاکید داشته و ایجاد آنرا امری می دانند که در جهان امروز که ظهور صورت های صنعتی با میرایی عناصر مهم و کهن زندگی بشر مقارن شده، با وجود تنوع فرهنگی چشم گیر ایران که بر بستر وحدت و همبستگی جلوه گر می شود، باید روزی اتفاق بیافتد و از ایده ایجاد آن هیچ گاه نباید چشم پوشید.

منبع: