سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
تخفیف واحدهای اقامتی استان سمنان به مدافعان سلامت

تخفیف واحدهای اقامتی استان سمنان به مدافعان سلامت

به گزارش تور مسافرتی سمنان سرپرست معاونت گردشگری، سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان اظهار داشت: واحدهای اقامتی استان به کادر درمانی تخفیف ارائه می دهند.
محمد طاهریان شنبه ۲۰ اردیبهشت ۹۹ با بیان این خبر اضافه کرد: با توجه به انتشار ویروس کرونا، کادر درمانی استان عاشقانه در خط مقدم مبارزه با این بیماری به صورت شبانه روزی به خدمت رسانی مشغول هستند.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان طاهریان اشاره کرد: باتوجه به خدمت ایثارگرانه کادر درمانی در مبارزه با کرونا، باید از زحمات آنها تقدیر گردد.
سرپرست معاونت گردشگری، سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اظهار داشت: «واحدهای اقامتی استان بعد از آغاز فعالیت به پاس جبران زحمات کادر درمانی بیمارستانها با ارائه تخفیف، پذیرای کادر درمانی خواهند بود.

منبع: