سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
موزه ها و بناهای تاریخی تهران بعد از زلزله ۵، ۱ ریشتری؛ ترک های صاحبقرانیه عمیق تر شد

موزه ها و بناهای تاریخی تهران بعد از زلزله ۵، ۱ ریشتری؛ ترک های صاحبقرانیه عمیق تر شد

به گزارش تور مسافرتی معاون میراث فرهنگی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می گوید: خوشبختانه بناها و موزه های استان تهران از زلزله هیچ صدمه ای ندیدند، اما سازه ی بناها باید به صورت دقیق و مشخص بررسی شوند.
محمدحسن طالبیان در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر این که متولیان میراث فرهنگی در استان تهران بررسی های لازم را پس از وقوع زلزله انجام داده اند، ادامه می دهد: برمبنای بررسی ها خوشبختانه هیچ کدام ازآثار صدمه ای ندیده اند، اما نیاز است تا در یکی دو روز آینده، سازه ی موزه ها و آثار تاریخی به صورت کامل بررسی شوند تا در صورت وجود ترک یا هر لطمه حتی جزیی دیگری، اقدامات مورد نیاز برای حفاظت و مرمت صورت گیرد.
او تنها گزارش ارائه شده از لطمه موزه ها، را مربوط به ایجادِ لطمه های جزیی به کاخ صاحبقرانیه در مجموعه ی فرهنگی تاریخی نیاوران مربوط می داند و می گوید: باتوجه به ترک هایی که این کاخ تاریخی در گذشته با آن روبه رو شده بود، لرزشِ زلزله ی گذشته، موجب وارد شدن لطمه های جزیی به این بنا شد و قدری ترک های عمیق تر شدند، اما گزارش دقیق تر دراین زمینه پس از بررسی های تکمیلی در روزه های آینده اعلام می شود.
وی تاکید می کند: هیچ گزارشِ دیگری از لطمه های احتمالی به دیگر بناهای تاریخی در تهران هنوز به دست مان نرسیده است و کارشناسان همچنان در حال بررسی موزه ها و بناهای تاریخی در سطح استان هستند.

کمیته مدیریت بحران بطور دائم پیگیر وضعیت موزه هاست
محمدرضا کارگر – مدیر اداره کل موزه ها و اموال منقول تاریخی – نیز در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر ارائه ی گزارش همه ی موزه های تهران از ساعات اولیه وقوع زلزله بوسیله کانال موزه ها، بیان می کند: هرکدام از موزه ها در سطح استان تهران موظف شدند تا تصاویر و وضعیت موزه ی خودرا به صورت دقیق اعلام نماید که خوشبختانه هیچ گونه صدمه ای وارد نشده است.
وی با این وجود از فعالیت دائم کمیته ی مدیریت بحران که توسط معاونت میراث فرهنگی در وزارتخانه ایجاد شده، خبر می دهد و می گوید: خوشبختانه این کمیته در همه ی استانها و موزه های زیر نظر وزارتخانه اقدام به ایجاد ستاد بحران کرده است که از این طریق می توانیم وضعیت همه ی موزه ها را در زمانِ بحران بطور کامل بررسی نموده و زیرنظر داشته باشیم.
او بحران های مختلف مانند زلزله، سیل، مسایل اجتماعی، جنگ و سیل را دارای دستورالعمل های خاص خود می داند و ادامه می دهد: ما بیشترین توان و برنامه را برای پیش بینی وضعیت های مختلف در زمان بحران گذاشته ایم.

تاریخِ دماوند سالم است
پرهام جانفشان – مدیر کل اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران – نیز در گفت و گو با ایسنا تاکید می کند: خوشبختانه هیچ کدام از آثار و موزه های قرار گرفته در سطح استان تهران گرفتار لطمه نشده اند.
وی همینطور با تاکید بر این که همه ی آثار تاریخی و بناهای قرار گرفته درسطح شهرستان دماوند نیز از زلزله پنج و یک ریشتری صدمه ای ندیده اند، بیان می کند: بررسی همه ی آثار در سطح استان به مدت زمان نیاز داشت که خوشبختانه بطور کامل انجام شد و الان مطمئن هستیم که لرزش ها چه به سازه های موزه ای و چه آثار داخل موزه ها و بناهای تاریخی و حتی تپه ها و محوطه های تاریخی هیچ صدمه ای وارد نکرده است.