سایتی برای معرفی تورهای مسافرتی و گردشگری
توسط اداره میراث فرهنگی ری؛ ریل ماشین دودی مرمت می شود

توسط اداره میراث فرهنگی ری؛ ریل ماشین دودی مرمت می شود

به گزارش تور مسافرتی رئیس اداره میراث فرهنگی ری اظهار داشت: قسمتی از مسیر ریل ماشین دودی که سال ۹۷ هنگام اجرای عملیات عمرانی شهرداری منطقه ۲۰ کشف شده بود با ۶۰ میلیون تومان اعتبار مرمت می شود.

به گزارش تور مسافرتی به نقل از مهر، امیر مسیب رحیم زاده رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان ری اظهار داشت: فاز نخست این طرح مرمتی شامل استواری بخشی ریل، مرمت و تعویض تراورس (ریل بند) پوسیده، کف سازی و نصب تابلوی معرفی تاریخچه ماشین دودی در استان تهران است.
رحیم زاده با بیان این که اثر به دست آمده هویت صنعتی و مدرنیته شدن تهران است، اظهار داشت: این نقطه می تواند قسمتی از هویت حمل و نقل درون شهری منطقه نیز باشد.
او اضافه کرد: نام ماشین دودی را در تهران قدیم به نخستین خط آهن ایران که بین تهران و شهر ری کشیده شد، تعلق گرفت و علت این نام گذاری بخاری بود که از دودکش قطار آن خارج می شد.

منبع: