اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران به دفاتر و شرکتهای خدمات مسافرتی اخطار داد در صورت فروش مجوز به افراد، سایت ها و صفحات مجازی، در کمیسیون فنی نظارت بر عملکرد دفاتر خدمات مسافرتی برای آنها پرونده تشکیل می دهد.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا، شناسایی تورهای غیرمجاز و آژانس های بدون تابلو از اواسط سال جاری شروع شد. این طرح هر سال در آستانه آغاز فصل سفر در ایران به صورت مقطعی و بدون نتیجه اجرا می شود. حتی بخشی از این تورها در فضای مجازی شناسایی شده اند اما برخورد قاطعی با آنها صورت نمی گیرد.
حالا مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران که در مقیاس کشوری بیشترین تعداد آژانس و تور را دارد، در آستانه فرارسیدن تعطیلات نوروزی، در بخشنامه ای به دو انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران و انجمن صنفی دفاتر سفر و گردشگری استان تهران اعلام نموده که این دفعه مقرر است سراغ فروشندگان و صادرکنندگان مجوز به مجریان غیرقانونی تور بروند.
در این بخشنامه آمده است: «به دنبال گزارش های دریافت شده، بررسی ها و نظارت های به عمل آمده از مبادی برگزاری تورهای داخلی، مشخص شد بعضی از دفاتر و شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری به نحوی به واگذاری و صدور مجوز سفر برای افراد، سایت ها و صفحات مجازی برگزارکننده تورهای گردشگری غیرمجاز اقدام می کنند.
با یادآوری بند الف از ماده یک فصل اول آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی (صرفا دفاتر و شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری دارای پروانه بهره برداری بند ب مجاز به عرضه خدمات گردشگری همچون برگزاری تورهای گردشگری هستند) به دفاتر و شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری اعلام می کند در صورت مشاهده هر گونه واگذاری و یا صدور مجوز، صدور لیست بیمه و عرضه مدارک تور برای افراد، سایت ها و صفحات مجازی صدرالاشاره پرونده شرکت برای تصمیم گیری بعدی به کمیسیون فنی نظارت بر غملکرد دفاتر حواله می شود.»

منبع: